חיבור עד 100

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

 • 78+9=
 • 46+2=
 • 55+8=
 • 57+4=
 • 77+17=
 • 47+6=
 • 32+7=
 • 7+14=
 • 12+9=
 • 8+7=
 • 63
 • 87
 • 21
 • 15
 • 53
 • 21
 • 39
 • 61
 • 48
 • 94