מש זאכר » ⌚ זמן » חודשים

חודשים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • אפריל
 • אוגוסט
 • יולי
 • מרץ
 • נובמבר
 • מאי
 • ינואר
 • אוקטובר
 • פברואר
 • דצמבר
 • יוני
 • ספטמבר
משמעות
 • תִשְרִין אִלְאַוַ֘ל
 • אַאבּ
 • כַּאנוּן אִלְאַוַ֘ל
 • נִיסַאן
 • אַאדַ׳אר
 • כַּאנוּן אִ(ל)תַ֘׳אנִי
 • אַיְלוּל
 • חֻזַיְרַאן
 • אַיַ֘אר
 • תִשְרִין אִ(ל)תַ֘'אנִי
 • תַמ֘וּז
 • שְבַּאט