מש זאכר » ⌚ זמן » חודשים

חודשים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • מרץ
 • נובמבר
 • מאי
 • אוגוסט
 • אוקטובר
 • יולי
 • ספטמבר
 • אפריל
 • פברואר
 • ינואר
 • דצמבר
 • יוני
משמעות
 • תִשְרִין אִ(ל)תַ֘'אנִי
 • תַמ֘וּז
 • נִיסַאן
 • כַּאנוּן אִלְאַוַ֘ל
 • אַאדַ׳אר
 • אַאבּ
 • תִשְרִין אִלְאַוַ֘ל
 • שְבַּאט
 • אַיְלוּל
 • כַּאנוּן אִ(ל)תַ֘׳אנִי
 • חֻזַיְרַאן
 • אַיַ֘אר