מש זאכר » ⌚ זמן » חגים ומועדים

חגים ומועדים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • חג המולד
 • סוכות
 • יום כיפור
 • פסח/פסחא
 • עיד אל פיטר
 • ראש השנה
 • רמאדן
 • חג הקורבן
 • שבועות
עַרַבִּי
 • עִיד אִלְפִטְר
 • עִיד אִלְעֻרַש
 • עִיד אִלְאַצְ'חַא
 • עִיד אִלְפִצְח
 • יוֹם אִלְעֻ'פְרַאן
 • רַאס אִ(ל)סַ֘נה
 • עִיד אִלְמִילַאד
 • עִיד אִלְאַסַאבִּיע
 • רַמַצַ'אן