מש זאכר » ⌚ זמן » זמנים חשובים

זמנים חשובים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • היום
 • שעה
 • לילה
 • יום
 • ערב
 • צהריים
 • בוקר
 • מחר
 • שנייה
 • דקה
עַרַבִּי
 • בֻּכְְּרַא
 • סַאעַה
 • לֵיל
 • אֵלִיוֹם
 • תַ׳אנְיֵה
 • יוֹם
 • טֻ׳הְר
 • צֻבְּח
 • מַסַא
 • דַקִיקַה