הכנה לכיתה א׳ » זיהוי מספרים » זיהוי מספרים: 6-10

זיהוי מספרים: 6-10

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

מספר
  • 6
  • 9
  • 10
  • 8
  • 7
כמות
  • 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐 🍐
  • 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌 🍌
  • 🥭 🥭 🥭 🥭 🥭 🥭 🥭 🥭
  • 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊 🍊
  • 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋 🍋