הכנה לכיתה א׳ » זיהוי מספרים » זיהוי מספרים: 1-5

זיהוי מספרים: 1-5

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

מספר
  • 2
  • 5
  • 1
  • 3
  • 4
כמות
  • 🍓 🍓 🍓 🍓 🍓
  • 🍎
  • 🍏 🍏
  • 🍑 🍑 🍑
  • 🍒 🍒 🍒 🍒