מש זאכר » 🎲 שונות » הפכים 2

הפכים 2

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • חסר מזל
 • פסימי
 • בר מזל
 • בן טובים
 • הוא אנטיפט
 • מנוול
 • אופטימי
 • הוא נחמד
עַרַבִּי
 • מִתְפַאאֵל
 • מַחְט׳וּט׳
 • אִבְּן חַלַאל
 • דַמ֘וֹ ת'קִיל
 • דַמ֘וֹ ח׳פִיף
 • מַנְחוּס
 • מִתשַאאֵם
 • אִבְּן חַרַאם