מש זאכר » 🎲 שונות » הפכים 1

הפכים 1

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • חיובי
 • שלילי
 • נקי
 • היא נחמדה
 • מלוכלך
 • היא אנטיפטית
 • ריק
 • מלא
עַרַבִּי
 • סַלְבִּי
 • פַאצִ'י
 • נְטִ׳יף
 • דַמְ֘הַא ח׳פִיף
 • אִיגַ׳אבִּי
 • דַמְ֘הַא ת'קִיל
 • וִסֵח׳
 • מַלְיַאן