מש זאכר » 🐝 טבע וגיאוגרפיה » המזרח התיכון

המזרח התיכון

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • הגדה המערבית
 • מצרים
 • ירושלים
 • פלסטין
 • סוריה
 • ירדן
 • המזרח התיכון
 • טורקיה
 • ישראל
 • חצי האי ערב
עַרַבִּי
 • שִבְּה אִלְגַ'זִירֵה (א)לְעַרַבִּיֵ֘ה
 • אִ(ל)צַ֘׳פֵ֘ה (א)לְעַ׳רְבִּיֵ֘ה
 • אִסְרַאאִיל
 • סוּרְיַא
 • אִלְאֻרְדֹן
 • אִלְקֻדְס
 • מַצְר
 • פַלַסְטִין
 • תֻרְכִּיַ֘א
 • אִ(ל)שַ֘רְק אלְאַוְסַט