תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • בתי כנסת
 • מִסְגָּדִים
 • מנזר
 • כנסייה
 • כנסיית המולד
 • סוכה
 • מסגד
 • בית כנסת
עַרַבִּי
 • כְּנִיסֵה
 • כַּנִיס
 • מַסַאגֵד
 • עַרִישֵה
 • כֻּנֹס
 • דֵיר
 • מַסְגֵ׳ד/ גַ׳אמֵע
 • כַּנִיסֵת אֵלְמַהֵד