תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • הם/הן
 • זה
 • אנחנו
 • אתה
 • זאת
 • אני
 • אלה
 • הוא
 • את
 • אתם/אתן
 • היא
עַרַבִּי
 • הִיֵ֘
 • אִנְתוּ
 • הֻםֵ֘
 • אַנַאאת
 • הַדוֹל
 • הַאדִ׳י
 • אִחְנַא
 • הֻוֵ֘
 • אִנְתֵ
 • אִנְתִי
 • הַאדַ׳א