גוף האדם

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • יד
 • אף
 • רגל
 • פה
 • לב
 • בטן
 • עיניים
 • ראש
 • אוזניים
 • גב
עַרַבִּי
 • תֻ'ם֘
 • דִנֵין
 • אִגֵ'ר
 • מֻנְחַ'אר
 • עֵינֵין
 • אִיד
 • רַאס
 • קַלְבּ
 • טַ'הֵר
 • בַּטְן