מש זאכר » 🍞 מזון » בשר ותוספות

בשר ותוספות

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • ממולאים
 • בשר בקר
 • תוספות
 • דגים
 • בשר כבש
 • בשר עוף
 • טחינה
 • מרק
 • פלאפל
 • מנה עיקרית
עַרַבִּי
 • סַמַכּ
 • ֿלַחְמת בַּקַר
 • אִצַ׳אפַאת
 • וַגְ׳בֵּה רַאִיסִיֵ֘ה
 • חַ׳רוּף
 • פַלַאפֵל
 • גַ׳אג׳
 • טְחִינֵה
 • מַחַאשִי
 • שוֹרַבַּה