תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • בתיאבון
 • נעים להכיר
 • ערב טוב
 • שלום
 • מזל טוב
 • בוקר טוב
 • סליחה
 • השבח לאל
 • תודה
 • לבריאות
עַרַבִּי
 • צַחַ֘ה
 • מַרְחַבַּא
 • מַבְּרוּכּ
 • אֵלְחַמְדֻלִלַ֘ה
 • צַחְ֘תֵין
 • תְשַרַ֘פְנַא
 • צַבַּאח אִלְחֵ׳יר
 • שֻכְּרַן
 • מַסַא (א)לְחֵ׳יר
 • אִסְמַח לִי