בקניות

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • כסף
 • הֲנָחָה
 • זול
 • כמה זה עולה
 • ארנק
 • יקר
 • קניות
 • סופרמרקט
 • חנות
עַרַבִּי
 • רְח'יץ
 • מֻשְתַרַיַאת/ תַסַוֻ֘ק
 • מַחַל֘/ דֻכַּ֘אן
 • סוּבֵּרְמַרְכֵּת
 • מַצַארִי
 • גֻ׳זְדַאן
 • תַנְזִיל/ חַ׳צֵם
 • קַדֵיש חַקוֹ?
 • עַ׳אלִי