בעלי כנף

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • טווס
 • תרנגולת
 • תרנגול
 • תרנגול הודו
 • נשר
 • ברווז
 • ציפור
 • עורב
 • יונה
עַרַבִּי
 • חַמַאמֵה
 • בַּטַ֘ה
 • גַ'אגֵ'ה
 • נִסְר
 • עַצְפוּר
 • טַאווּס
 • עֻ'רַאב
 • דִיכּ
 • דִיכּ חַבַּש