בעלי כנף

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • יונה
 • ציפור
 • נשר
 • תרנגול הודו
 • תרנגול
 • תרנגולת
 • עורב
 • ברווז
 • טווס
עַרַבִּי
 • דִיכּ
 • עֻ'רַאב
 • טַאווּס
 • נִסְר
 • חַמַאמֵה
 • בַּטַ֘ה
 • גַ'אגֵ'ה
 • דִיכּ חַבַּש
 • עַצְפוּר