בעלי כנף

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • תרנגול הודו
 • נשר
 • תרנגול
 • עורב
 • ברווז
 • טווס
 • יונה
 • תרנגולת
 • ציפור
עַרַבִּי
 • דִיכּ
 • עֻ'רַאב
 • גַ'אגֵ'ה
 • עַצְפוּר
 • נִסְר
 • חַמַאמֵה
 • דִיכּ חַבַּש
 • טַאווּס
 • בַּטַ֘ה