מש זאכר » 🏠 מקומות וסיטואציות » בנסיעות וטיולים

בנסיעות וטיולים

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • נְמַל תְּעוּפָה
 • מונית
 • טיול
 • תייר
 • הליכה
 • נסיעה
 • מזוודה
 • מַפָּה
 • מַדְרִיךְ
 • מלון
עַרַבִּי
 • פֻנְדֻקאוֹתֵיל
 • מַשִי
 • שַנְטַה
 • רִחְלֵה
 • חַ'רִיטַה
 • סַפַר
 • סַאיֵח
 • מַטַאר
 • מֻרְשֵד
 • תַכְּסִי