תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • כף
 • מזלג
 • בקבוק
 • כוס
 • מקרר
 • סיר
 • מחבת
 • שקית
 • סכין
 • כפית
עַרַבִּי
 • מַעְלַקַה
 • כִּיס
 • טֻנְגַ׳רַה
 • מַקְלַא
 • סִכִּ֘ין
 • כַּאס/ כֻּבַּ֘איֵה
 • מַעְלַקֵה זְעִ'ירֵה
 • שׁוֹכֵּה
 • קַנִינֵה
 • תַ׳לַ֘אגֵ׳ה