תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • בית
 • סלון
 • חדר
 • בניין
 • שירותים
 • חדר שינה
 • מרפסת
 • מטבח
 • דירה
 • מבנה
עַרַבִּי
 • בֵּית/ דַאר
 • בִּנַאיֵה
 • מַטְבַּח׳
 • חַמַ֘אם
 • בַּרַנְדַה
 • עֻ׳רְפֵת נוֹם
 • צַאלוֹן
 • עַמארַה
 • שַקַ֘ה
 • אוֹצַ׳ה