תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • מחסן
 • דלת
 • גג
 • שער
 • חצר
 • גינה
 • חלון
 • וִילוֹן
 • חומה
 • מפתח
עַרַבִּי
 • בַּאבּ
 • גְ׳נֵינֵה
 • מֻפְתַאח
 • שֻבַּ֘אכּ
 • סַאחַה
 • מַחְ׳זַן
 • סַטֵח
 • בֻּרְדַאי
 • בָּאבּ
 • סוּר