תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • וִילוֹן
 • גינה
 • שער
 • מחסן
 • דלת
 • מפתח
 • חומה
 • גג
 • חלון
 • חצר
עַרַבִּי
 • גְ׳נֵינֵה
 • סוּר
 • מֻפְתַאח
 • סַטֵח
 • שֻבַּ֘אכּ
 • בֻּרְדַאי
 • בַּאבּ
 • סַאחַה
 • מַחְ׳זַן
 • בָּאבּ