תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
עברית
 • חומה
 • חלון
 • שער
 • וִילוֹן
 • חצר
 • דלת
 • מחסן
 • גג
 • מפתח
 • גינה
עַרַבִּי
 • בַּאבּ
 • סַטֵח
 • סוּר
 • בֻּרְדַאי
 • מַחְ׳זַן
 • סַאחַה
 • מֻפְתַאח
 • גְ׳נֵינֵה
 • שֻבַּ֘אכּ
 • בָּאבּ