תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

עברית
 • רוסיה
 • יפן
 • צרפת
 • ארצות הברית
 • איטליה
 • הודו
 • יוון
 • גרמניה
 • סין
 • בריטניה
עַרַבִּי
 • אִלְהִנְד
 • אִלְיוּנַאן
 • אַמְרִיכַּא
 • אִ(ל)צִ֘ין
 • אַלְמַאנְיַה
 • רוּסְיַא
 • בַּרִיטַאנְיַא
 • אִלְיַאבַּאן
 • פַרַנְסַא
 • אִיטַאלְיַא