אנגלית לילדים » היכרות עם האותיות » אותיות אנגלית: N-Z

אותיות אנגלית: N-Z

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה באנגלית
 • Zebra
 • Pencil
 • Umbrella
 • Tomato
 • Watermelon
 • Queen
 • Ring
 • Violin
 • Olive
 • Xmas
 • Shoe
 • Ninja
 • Yoyo
אימוג׳י
 • 👸
 • 👞
 • 🍉
 • 🪀
 • 🎻
 • ✏️
 • 🍅
 • 🥷
 • 💍
 • 🫒
 • 🎄
 • ☂️
 • 🦓