אנגלית לילדים » היכרות עם האותיות » אותיות אנגלית: A-M

אותיות אנגלית: A-M

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

מילה באנגלית
 • Apple
 • Milk
 • Hat
 • Guitar
 • Duck
 • Car
 • Lemon
 • Ice Cream
 • Egg
 • Fish
 • Key
 • Jacket
 • Ball
אימוג׳י
 • 🎸
 • 🍎
 • 🧥
 • 🦆
 • 🐟
 • 🥛
 • 🍦
 • 🥚
 • 🚗
 • 🧢
 • 🔑
 • 🍋