אוצר מילים ת׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

מילה
 • תואנה
 • תלאה
 • תהום הנשייה
 • תל
 • רהב
 • תתרן
 • תרעומת
משמעות
 • חסר חוש ריח
 • שיכחה
 • תירוץ
 • כעס
 • גאווה, אומץ
 • עמל
 • גבעה מלאכותי