אוצר מילים ש׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • שומה
 • רהב
 • שש
 • שאט נפש סלידה
 • שת
 • שום
 • שדוף
משמעות
 • ריק
 • שמח
 • גועל
 • גאווה, אומץ
 • מונח
 • הניח
 • אובדן, בליטה על העור