אוצר מילים - עברית » מילים נרדפות » אוצר מילים ק׳ – ר׳

אוצר מילים ק׳ – ר׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • קפח
 • קרי
 • רהב
 • קדחתני
 • קבס
 • קטום
 • קטגור
משמעות
 • דחוף
 • גאווה, אומץ
 • פרקליט המסייע לתבוע נגד
 • כלומר
 • שראשו נכרת
 • גועל
 • הפלה, גזל, איבד קרוב, גבוה