אוצר מילים צ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • ציה
 • צוק
 • צוהר
 • צדע
 • צדיה
 • צפחת
 • ציבור
משמעות
 • ריקה
 • כוונה רעה
 • אוסף, קהל
 • כד
 • אשנב, זוהר
 • העתים זמן חירום
 • מדבר שומם ויבש