אוצר מילים פ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • פוחז
 • פשפש
 • פגע
 • פלה
 • פרקדן
 • פדחת
 • פשה
 • פדה
משמעות
 • דלת קטנה
 • הציל, שילם לשחרור
 • שכוב על הגב
 • חסר אחריות
 • הרחיק כינים
 • התרחב
 • החלק שמעל המצח
 • הזיק, העליב, פגש, ביקש