אוצר מילים ע׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • ערה
 • עול
 • עני מרוד
 • עסיס
 • עמד בעינו
 • עיר
 • עפרה
 • ערטילאי
 • עכבה
משמעות
 • עני ביותר
 • מניעה
 • מיץ פירות
 • לא השתנה
 • ערום, מופשט
 • חמור צעיר
 • כלי רתימה לבקר, מעמסה, מעצור
 • שתה, שפך, גילה, הרס
 • מחצב המכיל מתכת