אוצר מילים ס׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • נחמה
 • סכל
 • סך
 • סר (וזעף)
 • סומא
 • סוגר
משמעות
 • כלוב לבעלי חיים
 • פורתא
 • נרגז ועצוב
 • כסיל
 • עיוור
 • מרח בשמן