אוצר מילים ס׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • סוגר
 • סכל
 • סומא
 • סר (וזעף)
 • סך
 • נחמה
משמעות
 • כסיל
 • כלוב לבעלי חיים
 • פורתא
 • מרח בשמן
 • נרגז ועצוב
 • עיוור