אוצר מילים נ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • נאלח
 • ניחא
 • נוגש
 • נר לרגליו
 • נואל
 • נקעה נפשו
 • נטר
 • נבוב
 • נאקה
 • נגף
 • נלוז
 • נחמה פורתא
משמעות
 • מאס במשהו
 • מלוכלך, מושחת
 • נחמה כלשהי
 • חלול
 • מושחת
 • דוחק, רודה
 • שמר, שמר טינה
 • יסוד
 • טיפשי
 • נחל תבוסה, הוכה
 • מילא
 • נקבת הגמל