אוצר מילים מ׳

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • מרבד
 • מלעיל
 • מפורז
 • מטורזן
 • משובה
 • מרובב
 • מפח נפש
 • מך
 • מקשה
 • מלרע
 • מכורה
 • מליץ
 • משאת נפש
משמעות
 • שובבות
 • מפורק מנשקו
 • עני, צנוע
 • מלמטה, הטעמת ההברה האחרונה
 • מגונדר
 • מלמעלה, הטעמת ההברה הלפני אחרונה
 • מתורגמן, ממליץ
 • אידיאל
 • מולדת
 • מורכב משכבות
 • שמספרו גדול, מוכתם
 • שדה דלועים, חתיכה אחת
 • אכזבה קשה