אוצר מילים ל-מ

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • למפרע
 • מטולא
 • מדוה
 • למזער
 • מדון
 • מוכמן
 • לשד
 • למכביר
 • מוג לב
 • למצער
משמעות
 • לכל הפחות
 • ריב
 • פחדן
 • לשעבר, מראש
 • נתפר עליו טלאי
 • מוסתר
 • בשפע
 • חיות, חלק פנימי של איברים מסויימים בגוף
 • כאב, מחלה
 • לכל הפחות