אוצר מילים י-כ

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • כורח
 • יצהר
 • כמרקחה
 • כבד
 • כרך
 • כחש
 • ישימון
 • יהב
 • כברה
 • כמת
משמעות
 • תקווה, משא
 • הומה
 • עיר גדולה
 • מדד
 • שממה
 • חוסר ברירה
 • שקר
 • נפה
 • שמן זך וטרי
 • ניקה