אוצר מילים י-כ

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • יצהר
 • כברה
 • ישימון
 • יהב
 • כורח
 • כרך
 • כבד
 • כחש
 • כמרקחה
 • כמת
משמעות
 • ניקה
 • חוסר ברירה
 • מדד
 • שקר
 • הומה
 • שממה
 • שמן זך וטרי
 • עיר גדולה
 • נפה
 • תקווה, משא