אוצר מילים י-כ

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • ישימון
 • כרך
 • יהב
 • כורח
 • כמת
 • כברה
 • כחש
 • כבד
 • יצהר
 • כמרקחה
משמעות
 • שממה
 • חוסר ברירה
 • עיר גדולה
 • שמן זך וטרי
 • הומה
 • שקר
 • נפה
 • תקווה, משא
 • ניקה
 • מדד