אוצר מילים ז-ט

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • חבוש
 • חריץ
 • זרזיף
 • זיק
 • חריט
 • טיכס עצה
 • חיגר
 • חמס
 • זג
משמעות
 • שוד
 • קליפת הענב
 • ביקש עצה
 • כלוא, שמו עליו תחבושת, מונח על הראש
 • צולע
 • חתיכה
 • ניצוץ אש, שביב
 • ארנק
 • זרם