אוצר מילים ה-ו

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • הסכין
 • הסתגף
 • התעמר
 • הצר את צעדיו
 • הלעיז
 • התערטל
 • התהולל
 • הסתאב
 • החשה
 • הסכית
 • התבדה
 • ההין
 • הגיר
 • מזג
 • התעלל
 • הפך למושחת, התלכלך
 • התנהג פרועות
 • התענה
 • העז
 • אמר, כתב, פרסם שקרים
 • שתק והאזין
 • התרגל
 • התפשט מכל בגדיו
 • הוכח שאינו נכון
 • הפריע לו
 • השתתק