אוצר מילים ה-ו

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
 • ההין
 • החשה
 • הסכית
 • התהולל
 • הסתאב
 • התבדה
 • התערטל
 • התעמר
 • הלעיז
 • הגיר
 • הצר את צעדיו
 • הסתגף
 • הסכין
 • הוכח שאינו נכון
 • התפשט מכל בגדיו
 • התרגל
 • הפך למושחת, התלכלך
 • העז
 • הפריע לו
 • התעלל
 • התנהג פרועות
 • אמר, כתב, פרסם שקרים
 • התענה
 • מזג
 • השתתק
 • שתק והאזין