אוצר מילים ג-ד

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • גדיל
 • דלוח
 • דוברה
 • דגה
 • גזר
 • דראון
 • גמלוני
 • גדיד
משמעות
 • גדול, ארוך, מסורבל
 • חלק, חתיכה
 • רפסודה
 • עכור
 • חרפה
 • כל הדגים
 • ציצית
 • קטיף תמרים