אוצר מילים ג-ד

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0
מילה
 • גמלוני
 • דוברה
 • גדיד
 • דלוח
 • דראון
 • גזר
 • גדיל
 • דגה
משמעות
 • גדול, ארוך, מסורבל
 • רפסודה
 • עכור
 • חרפה
 • ציצית
 • חלק, חתיכה
 • כל הדגים
 • קטיף תמרים