אוצר מילים א-ב

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

מילה
 • בר-סמכא
 • בכר
 • אספלנית
 • ברי
 • אוצר בלום
 • בריש גלי
 • בן עולה
 • אלונטית
 • אבוס
 • איטר
 • אצטלה
משמעות
 • תחבושת
 • גלימה
 • מתקן למזון לבהמות
 • מגבת
 • גמל צעיר
 • מומחה
 • בפומבי
 • ברור
 • נבל
 • אוצר גנוז, חבוי
 • שמאלי