אביזרי לבוש

תשובות נכונות: 0
תשובות שגויות: 0

כל הכבוד!

אימוג`י
 • 👑
 • 👢
 • 👛
 • 🧢
 • 👓
 • 🕶
 • 👞
עַרַבִּי
 • נַטַ׳ארַאת שַמְס
 • תַאג׳
 • גֻ׳זְדַאן
 • כֻּנְדַרַה
 • טַאקִיֵ֘ה
 • נַטַ׳ארַאת
 • גַ׳זְמֵה